Ansatte

Knøttene

Jeanette Jørstad Olsen

Stilling: Pedagogisk leder
frestol@c2i.net

Mona Therese Løvhaug

Stilling: Førskolelærer
454 75 752
monatherese@gmail.com

Karine Lindquist

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Lilleputtene

Sara Tveit

Stilling: Pedagogisk leder

Sissel Huseby

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
917 24 145
shuseby@123.no

Wenche Strand

Stilling: Pedagogisk medarbeider
408 42 296
wenche.strand@halden.net

Miniputtene

Vera Wiktil

Stilling: Pedagogisk leder
932 12 076
verawiktil@yahoo.no

Najah Rustad

Stilling: Pedagogisk medarbeider
nrahaoui@gmail.com

Kirsti Røsberg

Stilling: Pedagogisk medarbeider
kirstir58@gmail.com

Andre ansatte

Nina Staal

Stilling: Daglig leder
932 10 227
sprettenbarnehage@kvikhalden.no