Søskenmoderasjon

Kommunestyret har fastsatt at søskenmoderasjon endres fra 40 % til 30 % for barn nr. 2, ingen endring for barn nummer 3 eller flere. Vedtaket er nå i samsvar med lov om bhg. Endringene trer i kraft fra 1.august 2013.Spretten Idrettsbarnahage følger kommunen sine satser, fra samme tidspunkt.