Hva betyr 2014-budsjettet for din barnehage?

 

Hva betyr 2014-budsjettet for din barnehage?

 

Denne uken vedtar Stortinget statsbudsjettet for 2014. For barnehagen er det viktig å merke seg at maksimalprisen øker, og at minimumstilskuddet til private barnehager øker til 98 prosent fra august.

 

Selv om statsbudsjettet formelt vedtas på Stortinget denne uken, har innholdet i det økonomiske opplegget for 2014 i realiteten vært klart noen uker.

I midten av november ble regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet enige med samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre om et felles statsbudsjett for 2014, et budsjettforlik som dermed har flertall i det nye Stortinget.

For barnehagene medfører regjeringens statsbudsjett for 2014 følgende endringer: 

• Minimumsnivået for tilskudd til private barnehager økes fra 96 til 98 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt mottar i offentlig støtte. Satsen endres med virkning fra 1. august 2014.

• Ny maksimalpris for en heltidsplass er satt til 2.405 kroner per måned, det vil si 26.455 kroner per år, fra og med 1. januar 2014 (én betalingsfri måned). Det er en økning på 75 kroner per barn per måned sammenlignet med 2013.

• Det blir foreløpig ingen endringer i skjermingsreglene for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage. Stortinget ber regjeringen vurdere dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni 2014, heter det i budsjettforliket. 

• Det blir ingen endringer i reglene for opptak og lovbestemt rett til barnehageplass. Regjeringen dropper forslaget fra Stoltenberg II-regjeringen om utvidet rett til barnehageplass og opptrapping til to barnehageopptak.

• Regjeringen øker bevilgningen til lederutdanning for daglige ledere i barnehagen med 10 millioner kroner. Økningen kommer i tillegg til økning på 40 millioner kroner til kompetanseheving som Stoltenberg II-regjeringen la inn i budsjettet for 2014.