Velkommen til nytt barnehage år!!

Hei og velkommen til nytt barnehage år!! Vi ansatte er fulltallig og tilbake fra ferien. Vi gleder oss til nytt barnehage år sammen med dere!!