Siste nytt om foreldrebetaling

Ny makspris fom 1.januar 2015

Hva skal foreldre betale for barnehageplass?

Hovedinnhold

Her finner du informasjon om hvor mye foreldre og foresatte maksimalt skal betale for å ha barn i barnehage.

  • Artikkel
  • Publisert: 18.12.2013
  • Sist endret: 03.12.2014

Maksprisen for en heltidsplass per måned er 2 480 kroner fra 1. januar 2015 og 2 580 kroner fra 1. mai 2015. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 27 980 kroner.

Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Fordi maksprisen på kroner 2 580 ikke trer i kraft før 1. mai 2015, kan samlet foreldrebetaling per heltidsplass i årets fire første måneder ikke overstige 9 920 kroner.

Betaling for kost

Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon  

Kommunen skal sørge for at foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 prosent for 3. barn eller flere barn.