Takk for hjelpen!

Tusen takk til dere som hadde mulighet til å stille på dugnad!! Vi setter enormt pris på den jobben dere gjør. Dere har vært helt fantastiske og barnehagen har blitt enda hyggeligere sted å være:) TAKK!