Søknadsfrist barnehageplass

15.mars er fristen for å søke barnehageplass i hovedopptaket.

Søknadskjema er elektronisk og den finnes på Halden kommune sine hjemmeside.