Gjennom sitt prosjekt Friluftslivets år 2015 ønsker Klima- og miljødepartementet å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. De håper på økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen og at flere blir bevisste på de positive effektene friluftsliv har på folkehelsa. Hovedmålgruppe for prosjektet er barn, ungdom og barnefamilier.

Vi synes derfor det er en glimrende anledning å koble Barnehagedagen til dette teamet akkurat i år. Det foregår mye godt pedagogisk arbeid på området natur og friluftsliv i norske barnehager. Arbeidsgruppa for Barnehagedagen håper så mange som mulig benytter anledningen til å løfte fram og synliggjøre dette 10. mars!

Natur og friluftsliv i barnehagen
Barnehagens formålsparagraf slår fast at respekt for naturen er en av flere grunnleggende verdier som barnehagen skal bygge på, og at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Arbeid med natur og friluftsliv er knyttet til to ulike fagområder i Rammeplan for barnehagen: Kropp, helse og bevegelse og Natur, miljø og teknikk. I rammeplanen framgår mål om hva barna skal oppleve, erfare og lære gjennom arbeidet med disse fagområdene, og om hvordan personalet skal arbeide for å nå målene.