Rettningslinjer for ny foreldrebetaling

Info ang ny ordning mtp. foreldrebetaling

 

Notat

 

Sak nr:

Saksbehandler:

Dato:

2014/5181-9

Kirsten Mellingseter

22.04.2015

 

Foreldrebetaling med virkning fra 1.mai 2015

 

Fra 1. mai 2015 skal ingen familier betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2 580 kroner per måned.

Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Fordi maksprisen på kroner 2 580 ikke trer i kraft før 1. mai 2015, kan samlet foreldrebetaling per heltidsplass i årets fire første måneder ikke overstige 9 920 kroner.

Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.

Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Foreldre tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 prosent for 3. barn eller flere barn.

Inntekter som legges til grunn:

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon;

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.