Vi har åpent igjen!

Vi åpner barnehagen denne uken etter tre uker sommerferie. Vi har fortsatt noen ansatte i ferie og det samme gjelder en del barn. Alle ansatte og noen nye barn er på plass fra neste uke av.