Lilleputtene

Velkommen til oss på Lilleputtene!! 2-6 års avdeling
 Antall plasser 19 Ansatte: Pedagogisk leder: Sara Tveit Barn og ungdomsarbeider: Sissel Huseby Pedagogisk medarbeider: Kirsti Røsberg

Vi på Lilleputtene ønsker å tilrettelegge for bevegelsesglede, matglede, mentalt og sosialt velvære for å danne gode vaner som kan vare livet ut for barna. 

Vi ønsker at barna hele tiden skal få nye utfordringer i hverdagen og oppleve kunnskap, teknikk og mestringsglede.

I tillegg til aktiviteter her i barnehagen er vi i Halden Ishall og står på skøyter, Remmen og bader, brytetrening med Halden Atletklubb, faste gymtimer hver uke i Strypehallen og vi har aktivitetsdager en gang i måneden hvor vi flytter barnehagen ut i nærområdet eller bruker steder som Rød Herregård, festningen og Venåshytta m.m.

Dagene på Lilleputtene styres i stor grad av barnas ulike behov, alder og utviklingsnivå. Det er en aktiv gruppe som fokuserer på vennskap, omsorg og trygghet for hverandre gjennom lek og læring.

Leken har en sentral plass i barnehagen og i barnegruppen og personalet legger til rette gode vilkår for lek, vennskap, barnekultur, glede og humor.

Vennskap og trygghet er et område som står sterkt i fokus hos oss. Like viktig for oss er latteren, humøret og gleden på avdelingen blant barn og voksne.

Vi deler barnegruppen daglig og jobber på tvers av avdlelingene, Lilleputtene og Miniputtene, fordi barna skal få enda mer tilrettelagte utfordringer i forhold til alder, utviklingsnivå, vennskap og relasjoner. Gjennom leken skapes det arenaer for barnas utvikling, læring, sosial og språklig samhandling.

Personalet ønsker å inspirere til å gi rom for ulike typer lek både ute og inne og bidra til at alle barna kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, fysisk aktivitet, kosthold og vennskap.