Knøttene

Velkommen til oss på Knøttene!! Vi er en avdeling med 10 barn fra 0-2 år. Ansatte: Ped.leder: Jeanette J. Olsen Barnehagelærer: Mona Therese Løvhaug Pedagogisk medarbeider: Karine Lindquist

Knøttene er en avdeling for barn fra 0-2 år. Avdelingen er tilrettelagt for fysisk aktivitet og leker som stimulerer barnas sanser og fysisk utvikling.

Dagene på Knøttene styres i stor grad av barnas ulike rytmer og behov. Noen sover, noen spiser og noen ønsker et fang å sitte i. Vi ønsker at barna hele tiden skal få nye utfordringer i hverdagen og oppleve god mestring.

Vennskap og trygghet er et område som står sterkt i fokus hos oss. Like viktig er latteren, humøret og gleden på avdelingen både blant barna, men ikke minst voksne og.

Ved å skape trygghet for de minste barna, ønsker vi å bidra til utforskende, nysgjerrige og aktive barn.

Humor, bevegelse, omsorg og trygghet er stikkord som gjenspeiler hvordan vi ønsker at det skal være på Knøttene.