Verdt å vite

Barnehagens priser og søskenmoderasjon.

Priser (sist oppdatert 01.01.2019)

Satsene er:

100 % plass kr 2990,- i tillegg betales kr 400,- i kost.

80 % plass kr 2619,- i tillegg betales kr 320,- i kost.

60 % plass kr 2093,- i tillegg betales kr 240,- i kost

50 % plass kl 1794,- i tillegg betales kl 200,- i kost

40 % plass kr 1495,- i tillegg betales kr 160,- i kost

 

Det er 30 % søskenmoderasjon på barn nr 2, og 50% på barn nr 3.

 

Taushetsplikt

Alle som jobber eller har praksis i barnehagen har taushetsplikt med hensyn til personlige forhold de blir kjent med i arbeidet. Dette i henhold til lov om barnehager § 21.