Miniputtene

Velkommen til Miniputtene!! Vi er en avdeling med 18 plasser med barn fra 2-6 år. Ansatte: Pedagogisk leder: Vera Wiktil Pedagogisk medarbeider: Kirsti Røsberg Pedagogisk medarbeider: Najah Rustad

Vi på Miniputtene tilrettelegger for fysisk aktivitet og leker som stimulerer barnas sanser og fysisk utvikling.

I tillegg til aktivitetene vi har her i barnehagen er vi på Halden Ishall og står på skøyter, vi er på Remmen og har vanntilvenning, faste turdager i naturområdet og gymtimer i gymsalen på Strupe. Vi er med andre ord en aktiv barnegruppe.

Vi deler barnegruppa, dette fordi at barna skal få tilrettelagte utfordringer i forhold til alder og utviklingsnivå de er på. I tillegg samarbeider vi og tett med avdeling Lilleputtene og har ofte grupper på tvers av avdelingene. Vi er opptatt av at alle barna skal oppleve mestringslede og vil derfor legge godt til rette gjennom ulike aktiviteter vi har i barnehagen.

Vi forbereder de barna som skal begynne på skolen ved å ha Storserie èn dag i uka, der forberedelse til skolestart er i fokus.

Humor, bevegelse, barns medvirkning, omsorg og trygghet er stikkord som gjenspeiler hvordan vi ønsker at det skal være på Miniputtene