Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Spretten Idrettsbarnehage er nå en "5 om dagen - barnehage!"

Vi er nå blitt en " 5 om dagaen-barnehage". Det er et konsept tilegnet barnehager - for å inspirere og motivere til å servere mere frukt og grønt, noe som er helt i tråd med myndighetenes anbefalinger.